Taxatie WOZ waarde

Als eigenaar van een onroerende zaak, ontvangt u aan het begin van het jaar van uw gemeente een WOZ beschikking. Hierin vermeldt uw gemeente de waarde van de onroerende zaak zoals de gemeente deze heeft getaxeerd. Deze waarde zal worden gebruikt om belastingen of heffingen aan u op te leggen, zoals:

• Onroerende zaakbelasting (OZB)
• Waterschapheffingen
• Eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting
• Erfbelasting (voorheen successie) en schenkbelasting;
• Box 3 vermogen, voor alle (overige) onroerende zaken die niet bestemd zijn als hoofdwoning
• Vennootschapsbelasting

Een te hoge WOZ waarde kan voor u dus grote financiële gevolgen hebben en bezwaar maken heeft vaak zin.
Wij kunnen voor u beoordelen of uw WOZ waarde te hoog is. Ook verzorgen wij het indienen van het bezwaarschrift bij de gemeente. Wij stellen ter onderbouwing van het bezwaarschrift een taxatierapport op.

Van belang is wel dat u binnen 6 weken na ontvangst van de WOZ beschikking bezwaar dient aan te tekenen. Neem daarom zo snel mogelijk na ontvangst contact met ons op.

OFFERTE AANVRAGEN

Wij werken in de omgeving Breda, Roosendaal, Tilburg, Den Bosch, Gorinchem, Waalwijk, Dordrecht, Eindhoven. Voor meer informatie zie werkgebieden.

OZB, erfbelasting, successie, schenkbelasting, gemeente, bezwaar